לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

עררים תלויים ועומדים

מספר התיק:
שם העורר:
נושא הערר:
שם המשיב:
תאריך:

להגשת מסמך נוסף יש לגלול מתחת להיסטוריית הליך הערר
היסטוריית הליך הערר:
מגיש המסמך תאריך סוג המסמך קישור