לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

עררים תלויים ועומדים

לפני היציאה מהאתר יש ללחוץ על כפתור "ההתנתקות" בתפריט העליון