לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

חקיקה והחלטות

על מנת לצפות בחוק יש ללחוץ על שמו עם הלחצן השמאלי של העכבר:

החלטות הועדה

תיק ערר מס' 1/2019 בעניין מר עומרי ולדמן נגד רשות העתיקות מיום 17.4.2022
תיק ערר מס' 1/2021 + 2/2021 בעניין היברו יוניון קולג', ד"ר יהודה גוברין וי.ג. ארכואולוגיה חוזית בע"מ נגד רשות העתיקות מיום 23.8.2022
תיק 1/2022 בעניין רתם גז טבעי בע"מ נגד רשות העתיקות מיום 8.11.2022
תיק ערר 2021/3 + 2021/4 בעניין ד"ר דוד יוסלזון ומוזיאון ישראל נגד רשות העתיקות מיום 20.3.2023

חקיקה

חוק העתיקות התשל"ח-1978
חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000
חוק העתיקות (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002
חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010
חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968

תקנות העתיקות

תקנות העתיקות (עפ"י סעיף 30)
תקנות העתיקות (סדרי דין בועדת ערר), תשמ"א-1981
תקנות העתיקות (חצרים), תשי"ט – 1959
תקנות העתיקות (דרישת פיצוי), תשמ"ג-1983
תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), תשמ"ג-1983
תקנות העתיקות (רשיון ואגרות), תשמ"ד-1984
תקנות העתיקות (אספנים), תשמ"ו-1986
תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), תשס"א-2001
תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים), תשס"ט-2009

תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), תשע"ה-2015

תקנות ועדות חקירה

תקנות ועדות חקירה (התייצבות עדים לחקירה), תשכ"ד–1964
תקנות ועדות חקירה (סדרי-דין), תש"ל–1969