לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

הגשת ערר

לא ניתן להגיש עררים באמצעות האתר עד להודעה חדשה.

בכל ענין יש לפנות למזכיר הועדה עו"ד מרון כליפא בדוא"ל Maroon@mkhlaw.co.il או בטלפון 050-6237026.