לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

אולם דיונים וירטואלי

באולם וירטואלי זה נערכים הדיוינם בעררים על פי מועד הדיון שנקבע. 

לכניסה לאולם יש ללחוץ על הכפתור למטה ולהמתין בסבלנות לאישור כניסה. 

אם בשעה היעודה לא נתקבל אישור כניסה, נא לשלוח מסרון לטלפון 0544583099