לפי חוק העתיקות תשל"ח 1978

ניסיון3

מספר התיק:
שם העורר:
נושא הערר:
שם המשיב:
תאריך:

להגשת מסמך נוסף יש לגלול מתחת להיסטוריית הליך הערר
היסטוריית הליך הערר:
מגיש המסמך תאריך סוג המסמך קישור
נא לבחור את סוג המסמך המוגש:*
זהו שדה חובה
כתב ערר כולל נספחים (להגשה כאן רק לאחר קבלת החלטה על הארכת מועד הגשת ערר)
תיקון כתב ערר
כתב תגובה לתשובת המשיב
בקשה להארכת מועד
בקשה לדחיית מועד דיון
כתב תגובה לבקשה לדחיית דיון
בקשה אחרת (נא להוסיף את סוג הבקשה בתיבת הטקסט)
כתב תגובה אחרת (נא להוסיף את סוג התגובה בתיבת הטקסט)
תיבת טקסט:
נא לפרט את סוג הבקשה או התגובה
יש למלא רק אותיות ומספרים
צירוף קבצים:*
זהו שדה חובה
הגודל המקסימלי לקובץ הוא 25MB

ניתן להעלות קבצים מסוג pdf בגודל עד 25MB בלבד.
לבחירת קובץ אחר מזה שנבחר, יש ללחוץ על "בחירת קובץ".